• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1810
  1797
  0
  Al Alloy
  1790
  1805
  0
  Na Alloy
  1910
  1935
  0
  Copper
  5920
  5914
  0
  Nickel
  12545
  12600
  0
  Lead
  1945
  1941
  0
  Tin
  16650
  16685
  16830
  Zinc
  2166
  2172
  0
  GBP: 0.670
  EUR: 0.929
  JPY: 119.1
  CAD: 1.220
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 17/04/2015