• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1550
  1564
  0
  Al Alloy
  1675
  1690
  0
  Na Alloy
  1680
  1701
  0
  Copper
  5094
  5076
  0
  Nickel
  10935
  11000
  0
  Lead
  1711
  1722
  0
  Tin
  15175
  15150
  15090
  Zinc
  1863
  1872
  0
  GBP: 0.648
  EUR: 0.890
  JPY: 121.2
  CAD: 1.325
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 01/09/2015