• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1685
  1723
  0
  Al Alloy
  1760
  1775
  0
  Na Alloy
  1770
  1795
  0
  Copper
  5761
  5778
  0
  Nickel
  12490
  12525
  0
  Lead
  1770
  1788
  0
  Tin
  14725
  14750
  14800
  Zinc
  2020
  2040
  0
  GBP: 0.643
  EUR: 0.906
  JPY: 122.6
  CAD: 1.261
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 05/07/2015