• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1830
  1835
  0
  Al Alloy
  1845
  1855
  0
  Na Alloy
  1850
  1865
  0
  Copper
  5581
  5551
  0
  Nickel
  14250
  14290
  0
  Lead
  1745
  1760
  0
  Tin
  19400
  19425
  19485
  Zinc
  2021
  2028
  0
  GBP: 0.667
  EUR: 0.895
  JPY: 117.8
  CAD: 1.244
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 26/01/2015