• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1560
  1571
  0
  Al Alloy
  1675
  1690
  0
  Na Alloy
  1695
  1710
  0
  Copper
  5093
  5070
  0
  Nickel
  10180
  10230
  0
  Lead
  1701
  1713
  0
  Tin
  15850
  15450
  15325
  Zinc
  1788
  1796
  0
  GBP: 0.660
  EUR: 0.896
  JPY: 120.2
  CAD: 1.329
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 02/10/2015