• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1783
  1800
  0
  Al Alloy
  1785
  1800
  0
  Na Alloy
  1910
  1930
  0
  Copper
  5804
  5781
  0
  Nickel
  13940
  14000
  0
  Lead
  1774
  1785
  0
  Tin
  18075
  18075
  18145
  Zinc
  2046
  2061
  0
  GBP: 0.645
  EUR: 0.881
  JPY: 118.7
  CAD: 1.247
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 27/02/2015