• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1600
  1641
  0
  Al Alloy
  1710
  1710
  0
  Na Alloy
  1685
  1705
  0
  Copper
  5189
  5200
  0
  Nickel
  11415
  11450
  0
  Lead
  1824
  1835
  0
  Tin
  15650
  15675
  15675
  Zinc
  2053
  2065
  0
  GBP: 0.643
  EUR: 0.902
  JPY: 123.1
  CAD: 1.303
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 31/07/2015