• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1670
  1738
  0
  Al Alloy
  1725
  1740
  0
  Na Alloy
  1910
  1935
  0
  Copper
  6085
  6083
  0
  Nickel
  13755
  13800
  0
  Lead
  2138
  2135
  0
  Tin
  16150
  16175
  16300
  Zinc
  2355
  2334
  0
  GBP: 0.651
  EUR: 0.916
  JPY: 124.5
  CAD: 1.230
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 28/05/2015