• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1795
  1808
  0
  Al Alloy
  1800
  1815
  0
  Na Alloy
  1946
  1960
  0
  Copper
  5881
  5841
  0
  Nickel
  14045
  14100
  0
  Lead
  1726
  1745
  0
  Tin
  17920
  17950
  18050
  Zinc
  2061
  2070
  0
  GBP: 0.650
  EUR: 0.893
  JPY: 119.8
  CAD: 1.253
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 02/03/2015