• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1763
  1770
  0
  Al Alloy
  1720
  1740
  0
  Na Alloy
  1872
  1900
  0
  Copper
  6134
  6110
  0
  Nickel
  13975
  14070
  0
  Lead
  1812
  1815
  0
  Tin
  17725
  17725
  17855
  Zinc
  2008
  2026
  0
  GBP: 0.673
  EUR: 0.919
  JPY: 119.3
  CAD: 1.249
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 29/03/2015