• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Al
  1823
  1832
  0
  Al Alloy
  1840
  1850
  0
  Na Alloy
  1910
  1930
  0
  Copper
  5391
  5369
  0
  Nickel
  14705
  14760
  0
  Lead
  1827
  1844
  0
  Tin
  19075
  19125
  19180
  Zinc
  2079
  2088
  0
  GBP: 0.663
  EUR: 0.883
  JPY: 118.0
  CAD: 1.263
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 29/01/2015