• đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Copper
  4525
  4512
  0
  Al
  1433
  1444
  0
  Zinc
  1586
  1607
  0
  Tin
  14750
  14775
  14705
  Nickel
  9355
  9415
  0
  Lead
  1593
  1605
  0
  Al Alloy
  1575
  1580
  0
  GBP: 0.661
  EUR: 0.942
  JPY: 122.6
  CAD: 1.329
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 26/11/2015