• Quạt trần trang trí đẹp, quạt trần trang trí cao cấp, quạt trần có đèn

  đèn led,đèn led bóng tuýp,đèn led bóng tròn,đèn led âm trần, Laptop cũ
 • Bảng Giá

  USD/MT
  Cash
  3m
  15m
  Copper
  4500
  4500
  0
  Al
  1480
  1481
  0
  Zinc
  1551
  1550
  0
  Tin
  13925
  13850
  13750
  Nickel
  8540
  8590
  0
  Lead
  1638
  1640
  0
  Al Alloy
  1505
  1540
  0
  GBP: 0.697
  EUR: 0.920
  JPY: 118.2
  CAD: 1.412
  GIÁ ĐÓNG CỬA NGÀY: 29/01/2016