Giới thiệu

  • Lượt truy cập: 2007498
  • Đang online: 2

Tin nội bộ

Thông báo nghỉ lễ Quốc KhánhTừ khóa: oristar corporation . kim loại màu . kim loại đồng . đồng tấm lá cuộn . đồng . tấm . lá . cuộn . cây . thanh . dây . ống . chữ nhật . thanh tròn . thanh vuông . thanh lục giác . đồng xẻ băng . đồng lá . đồng cuộn . đồng ống . đồng tấm . đồng đỏ . đồng vàng . đồng thau . đồng thau cây . đồng thau dây . đồng đỏ cây phi . đồng xi mạ . đồng bóng . đồng thiếc . đồng hợp kim . đồng đỏ không oxy . đồng đỏ tough pitch . đồng đỏ không oxy . đồng thau đỏ . đồng thau . đồng thau dễ cắt . đồng thau chứa thiếc . đồng thau admiralty . đồng thau đóng tàu . đồng thiếc chứa nhôm . cupronickel . đồng dùng trong ngành in . đồng dùng trong ngòi nổ . đồng thau trong âm nhạc . đồng niken bạc . đồng bery đàn hồi . đồng thiếc phốt-pho đàn hồi . đồng niken bạc đàn hồi . đồng thanh cái . đồng thau chứa chì . đồng thau rèn . đồng thau độ bền cao . đồng thau làm khớp nối . hợp kim đồng bery . đồng thiếc phốt-pho chứa chì . đồng thau làm giàn ngưng . đồng cupro nickel làm giàn ngưng . đồng anode mạ điện . C1020 . C1100 . C1201 . C1220 . C1221 . C2100 . C2200 . C2300 . C2400 . C2600 . C2680 . C2720 . C2801 . C3560 . C3561 . C3710 . C3713 . C4250 . C4430 . C4621 . C4640 . C6140 . C6161 . C6280 . C6301 . C7060 . C7150 . C1401 . C2051 . C6711 . C6712 . C5111 . C5102 . C5191 . C5212 . C7351 . C7451 . C7521 . C7541 . C1700 . C1720 . C5210 . C7701 . C1020 . C1100 . C1020 . C1100 . C1201 . C1220 . C2600 . C2700 . C2800 . C3601 . C3602 . C3603 . C3604 . C3605 . C3712 . C3771 . C4622 . C4641 . C6161 . C6191 . C6241 . C6782 . C6783 . C1100 . C1201 . C1220 . C2100 . C2200 . C2300  C2400 . C2600 . C2700 . C2720 . C2800 . C3501 . C3601 . C3602 . C3603 . C3604 . C1720 . C5111 . C5102 . C5191 . C5212 . C5341 . C5441 . C7451 . C7521 . C7541 . C7701 . C7941 . C1020 . C1100 . C1201 . C1220 . C2200 . C2300 . C2600 . C2700 . C2800 . C4430 . C6870 . C6871 . C6872 . C7060 . C7100 . C7150 . C7164 . C1020 . C2600 . C2680 . C4430 . C7060 . C7150 . C1011

oristar corporation . hợp kim . kim loại màu . nhôm . nhôm thỏi hợp kim . nhôm hợp kim . nhôm billet . nhôm độ cứng cao . nhôm tấm lá trạm khắc bề mặt vân stucco diamond . nhôm sandwich honeycomb panel . nhôm tấm . nhôm tấm phủ . nhôm lá . nhôm cuộn . nhôm cây . nhôm thanh . nhôm dây . nhôm ống . nhôm chữ nhật . nhôm thanh tròn . nhôm thanh vuông . nhôm thanh lục giác . nhôm ép đùn . nhôm kéo dài . nhôm anode . nhôm phản quang . nhôm và hợp chất của nhôm . nhôm tấm chống trượt . nhôm tấm chống trượt 1 2 3 5 vạch . nhôm đóng tàu . A1085 . A1080 . A1070 . A1050 . A1100 . A1200 . A1N00 . 1N30 . A2014 . A2017 . A2219 . A2024 . A3003 . A3203 . A3004 . A3104 . A3005 . A3105 . A5005 . A5052 . A5652 . A5154 . A5254 . A5454 . A5082 . A5182 . A5083 . A5086 . A5N01 . A6061 . A7075 . A7075 . A7N01 . nhôm tấm cuộn . nhôm tròn . nhôm tráng phủ bề mặt . A1070 . A1050 . A1100 . A1200 . A2011 . A2014 . A2117 . A2024 . A3003 . A5052 . A5N02 . A5056 . A5083 . A6061 . A6063 . A7003 . A7N01 . A7075 . nhôm thanh ép đùn . nhôm thanh kéo dài . dây kéo dài . A1070 . A1050 . A1100 . A1200 . A2014 . A2017 . A2024 . A3003 . A3203 . A5052 . A5154 . A5056 . A5083 . A6061 . A6063 . A7003 . A7N01 . A7075 . nhôm ống ép đùn . nhôm ống kéo dài . A1050 . A1100 . A1200 . A3003 . A3203 . BA11 . BA12 . A5052 . A5154 . A5083 . nhôm ống dạng hàn . nhôm ống dạng hàn hồ quang . A1100 . A1200 . A2014 . A2017 . A2024 . A3003 . A3203 . A5052 . A5454 . A5083 . A5086 . A6061 . A6N01 . A6063 . A7003 . A7N01 . A7075 . nhôm định hình dạng ép đùn . A1100 . A1200 . A2014 . A2017 . A2018 . A2218 . A2219 . A2025 . A2618 . A2N01 . A4032 . A5052 . A5056 . A5083 . A6151 . A6061 . A7050 . A7075 . A7N01 . nhôm hợp kim rèn . nhôm rèn theo khuôn . nhôm rèn .  A1085 . A1070 . A1050 . A1N30 . A1100 . A3003 . A3004 . A8021 . A8079 . nhôm hợp kim dạng lá màng mỏng . A1060 . A6101 . A6061 . A6063 . nhôm hợp kim thanh cái dẫn điện . nhôm hợp kim dây và cây dạng hàn . A4343 . A4045 . A4004 . A4005 . A4N04 . A4104 . A4N43 . A4N45 . A4145 . A4047 . nhôm hợp kim hàn cứng dạng tấm

Tags: oristar corporation . non-ferrous metals . copper metal . copper . plate . strip . coil . foil . rod . bar . tube . pipe . wire . rectangle bar . round bar . square bar . hexagon bar . copper . brass . bronze . copper alloy . oxygen free copper . tough pitch copper . phosphorus deoxidized copper . red brass . brass . free cutting brass . tin-containing brass . Admiralty brass . naval brass . aluminium bronze . cupronickel . copper for printing . copper for detonator . brass for music reed . nickel silver . copper beryllium alloy for spring . phosphor bronze for spring . nickel silver for spring . copper bus bars . copper bus bar . leaded brass . forging brass . high strength brass . brass for nipple . copper beryllium alloy . leaded phosphorus bronze brass for condenser . cupro nickel for condenser . copper anode . C1020 . C1100 . C1201 . C1220 . C1221 . C2100 . C2200 . C2300 . C2400 . C2600 . C2680 . C2720 . C2801 . C3560 . C3561 . C3710 . C3713 . C4250 . C4430 . C4621 . C4640 . C6140 . C6161 . C6280 . C6301 . C7060 . C7150 . C1401 . C2051 . C6711 . C6712 . C5111 . C5102 . C5191 . C5212 . C7351 . C7451 . C7521 . C7541 . C1700 . C1720 . C5210 . C7701 . C1020 . C1100 . C1020 . C1100 . C1201 . C1220 . C2600 . C2700 . C2800 . C3601 . C3602 . C3603 . C3604 . C3605 . C3712 . C3771 . C4622 . C4641 . C6161 . C6191 . C6241 . C6782 . C6783 . C1100 . C1201 . C1220 . C2100 . C2200 . C2300  C2400 . C2600 . C2700 . C2720 . C2800 . C3501 . C3601 . C3602 . C3603 . C3604 . C1720 . C5111 . C5102 . C5191 . C5212 . C5341 . C5441 . C7451 . C7521 . C7541 . C7701 . C7941 . C1020 . C1100 . C1201 . C1220 . C2200 . C2300 . C2600 . C2700 . C2800 . C4430 . C6870 . C6871 . C6872 . C7060 . C7100 . C7150 . C7164 . C1020 . C2600 . C2680 . C4430 . C7060 . C7150 . C1011

oristar corporation . alloy . non-ferrous metals . aluminum . aluminium alloy . homogernized aluminium billet . primary and secondary aluminium ingot . aluminium plate . aluminium high performance . aluminium diamond stucco embossed sheet and coil . aluminium honeycomb sandwich panel sheet . aluminium clad plate . aluminium strip . aluminium coil . aluminium foil . aluminium rod . aluminium bar . aluminium tube . aluminium pipe . aluminium wire . aluminium rectangle bar . aluminium round bar . aluminium square bar . aluminium hexagon bar . aluminium painted . aluminium extruded . aluminium drawn . anode aluminium . reflection aluminium . aluminium treat plate 1 2 3 5 bar parttern . A1085 . A1080 . A1070 . A1050 . A1100 . A1200 . A1N00 . 1N30 . A2014 . A2017 . A2219 . A2024 . A3003 . A3203 . A3004 . A3104 . A3005 . A3105 . A5005 . A5052 . A5652 . A5154 . A5254 . A5454 . A5082 . A5182 . A5083 . A5086 . A5N01 . A6061 . A7075 . A7075 . A7N01 . aluminium coiled sheet . aluminium circle . aluminium clad plate . A1070 . A1050 . A1100 . A1200 . A2011 . A2014 . A2117 . A2024 . A3003 . A5052 . A5N02 . A5056 . A5083 . A6061 . A6063 . A7003 . A7N01 . A7075 . aluminium extruded bar . aluminium drawn bar . aluminium drawn wire . A1070 . A1050 . A1100 . A1200 . A2011 . A2014 . A2117 . A2024 . A3003 . A5052 . A5N02 . A5056 . A5083 . A6061 . A6063 . A7003 . A7N01 . A7075 . aluminium extruded bar . aluminium drawn bar . dây kéo dài . A1070 . A1050 . A1100 . A1200 . A2014 . A2017 . A2024 . A3003 . A3203 . A5052 . A5154 . A5056 . A5083 . A6061 . A6063 . A7003 . A7N01 . A7075 . aluminium extruded pipe . aluminium drawn pipe . A1050 . A1100 . A1200 . A3003 . A3203 . BA11 . BA12 . A5052 . A5154 . A5083 . aluminium welded pipes and tubes . aluminium arc welded pipes and tubes . A1100 . A1200 . A2014 . A2017 . A2024 . A3003 . A3203 . A5052 . A5454 . A5083 . A5086 . A6061 . A6N01 . A6063 . A7003 . A7N01 . A7075 . aluminium extruded shapes . A1100 . A1200 . A2014 . A2017 . A2018 . A2218 . A2219 . A2025 . A2618 . A2N01 . A4032 . A5052 . A5056 . A5083 . A6151 . A6061 . A7050 . A7075 . A7N01 . aluminium alloy forgings . aluminium die forging . aluminium free forging . A1085 . A1070 . A1050 . A1N30 . A1100 . A3003 . A3004 . A8021 . A8079 . aluminium alloy foils . A1060 . A6101 . A6061 . A6063 . aluminium alloy bus conductors . aluminium alloy welding rods and wires . A4343 . A4045 . A4004 . A4005 . A4N04 . A4104 . A4N43 . A4N45 . A4145 . A4047 . aluminium alloy brazing filler metals and brazing sheets